Minggu, 17 Agustus 2008

Istimewanya seorang Wanita


Istimewanya seorang Wanita
Kaum feminis bilang susah jadi wanita (baca: muslimah), lihat saja peraturan dibawah ini:1. Wanita auratnya lebih susah dijaga (lebih banyak) dibanding lelaki.2. Wanita perlu meminta izin dari suaminya apabila mau keluar rumahtetapi tidak sebaliknya.3. Wanita saksinya (apabila menjadi saksi) kurang berbanding lelaki.4. Wanita menerima warisan lebih sedikit daripada lelaki.5. Wanita perlu menghadapi kesusahan mengandung Dan melahirkan anak.6. Wanita wajib taat kepada suaminya, sementara suami tak perlu taatpada isterinya.7. Talak terletak di tangan suami Dan bukan isteri.8. Wanita kurang dalam beribadat karena adanya masalah haid Dan nifasyang tak Ada pada lelaki. Itu sebabnya mereka tidak henti-hentinya berpromosi untuk "MEMERDEKAKAN WANITA".Pernahkah kita lihat sebaliknya (kenyataannya) ?1. Benda yang mahal harganya akan dijaga dan dibelai serta disimpanditempat yang teraman Dan terbaik. Sudah pasti intan permata tidakAkan dibiarkan terserak bukan? Itulah perbandingannya dengan seorang wanita. 2. Wanita perlu taat kepada suami, tetapi tahukah lelaki wajib taatkepada ibunya 3 kali lebih utama daripada kepada bapaknya? 3. Wanita menerima warisan lebih sedikit daripada lelaki, tetapitahukah harta itu menjadi milik pribadinya Dan tidak perlu diserahkankepada suaminya, sementara apabila lelaki menerima warisan,IAperlu/wajib juga menggunakan hartanya untuk isteri Dan anak-anak. 4. Wanita perlu bersusah payah mengandung dan melahirkan anak,tetapitahukah bahwa setiap saat dia didoakan oleh segala makhluk, malaikatdan seluruh makhluk ALLAH di muka bumi ini, dan tahukah jika ia matikarena melahirkan adalah syahid dan surga menantinya. 5. Di akhirat kelak, seorang lelaki akan mempertanggungjawab kanterhadap! 4 wanita, yaitu : isterinya, ibunya, anak perempuannya dansaudara perempuannya. Artinya, bagi seorang wanita tanggung jawabterhadapnya ditanggung oleh 4 orang lelaki,yaitu : suaminya, ayahnya,anak lelakinya Dan saudara lelakinya. 6. Seorang wanita boleh memasuki pintu syurga melalui pintu surga yangmana saja yang disukainya, cukup dengan 4 syarat saja,yaitu:shalat 5 waktu, puasa di bulan Ramadhan, taat kepadasuaminya dan menjaga kehormatannya. 7. Seorang lelaki wajib berjihad fisabilillah, sementara bagi wanitajika taat akan suaminya, serta menunaikan tanggungjawabnyakepada ALLAH, maka ia akan turut menerima pahala setara seperti pahalaorang pergi berjihad fisabilillah tanpa perlu mengangkat senjata.Masya ALLAH ! Demikian sayangnya ALLAH pada wanita.Ingat firman Nya, bahwa mereka tidak akan berhenti melakukan segalaupaya, sampai kita ikut / tunduk kepada cara-cara / peraturanBuatan mereka. (emansipasi Ala western) Yakinlah, bahwa sebagai dzat yang Maha Pencipta, yang menciptakankita, maka sudah pasti Ia yang Maha Tahu akan manusia, sehingga segalahukumNya / peraturanNya, adalah YANG TERBAIK bagi manusia dibandingkandengan segala peraturan/hukum buatan manusia. Jagalah isterimu karena dia perhiasan, pakaian dan ladangmu,sebagaimana Rasulullah pernah mengajarkan agar kita (kaum lelaki)berbuat baik selalu (gently) terhadap isterimu. Adalah sabda Rasulullah bahwa ketika kita memiliki dua atau lebih anakperempuan, mampu menjaga dan mengantarkannya menjadi muslimah Yangbaik, maka surga adalah jaminannya. (untuk anak laki2 berlaku kaidahyang berbeda).Berbahagialah wahai para muslimah. Jangan risau hanya untuk apresiasiabsurd dan semu di dunia ini. Tunaikan dan tegakkan kewajiban agamamu,niscaya surga menantimu.

Tidak ada komentar:

Bakat vs Usaha

“Potensi yang tidak diledakkan akan tetap menjadi potensi saja, tidak akan terwujud sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan.” Saya seri...